เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้ร่วมกันจัดโครงการ "เทิดพระเกียรติวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2562 และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพี เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" โดยมี นางปรียานันท์ กุลเจริญเดชภิรัตนมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ และมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมงาน ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรพีครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานศาลจังหวัดสุพรรณบุรี