#เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 Opportunity Learning โอกาสแห่งการเรียนรู้ และเข้ารับโล่เกียรติคุณจาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย จากการเป็นตัวแทนจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ'62 ระดับภาคกลาง เมื่อวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยจะจัดงาน ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด