เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10:15 น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มีนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นางดนิตา สมจิตต์ นางฐิติพร ศิริโกศล ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดหน่วยออกรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันนธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มาให้กำลังใจแก่ข้าราชการ ครู และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี