การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ในวันที่ 18-29 สิงหาคม 2562 โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดงานทิ้งกระจาด เดินแจกเอกสารและเชิญชวนประชาชนและเจ้าของกิจการร้านค้าร่วมตั้งโต๊ะและประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมืองในงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีพร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแจกเอกสารและเชิญชวน ประชาชนและเจ้าของกิจการร้านค้า ร่วมตั้งโต๊ะและประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อหลักเมือง ดังกล่าวครั้งนี้ด้วย โดยเดินจากสี่แยกแขวงการทางสุพรรณบุรี ถึง สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี