นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด ดร.เอกพันธ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี นายมนัสพงษ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อม หัวหน้าส่วนจังหวัดและคณะ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2562 ณ จ.ชลบุรี