เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 และ การเสวนาวิชาการ “การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบิต” โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ และร่วมรับพันธุ์ต้นรวงผึ้ง ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี