เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส