เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายดำรง พันธ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชนาวาส