เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี บริเวณข้างสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี