เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ภายใต้ชื่อ "จิตอาสา 1 จังหวัด 1 เฉลิมพระเกียรติ" และ พิธีเปิดถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปี พ.ศ. 2562 โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ถนนมาลัยแมน จังหวัดสุพรรณบุรี