เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการถนนสายเศรษฐกิจ สู่วัฒนธรรมชุมชน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้ชื่อ "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์"โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ข้าราชการ ร่วมกับสมาคมแผงลอยจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรีและชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสุพรรณบุรี จัดโครงการดังกล่าว ณ ถนนอาทิวราห์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งภายในงานจะมีสินค้าต่างๆมากมายมาออกร้านจำหน่ายสินค้า อาหาร ของที่ระลึก รวมถึงมีการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมาแสดง ทั้งเพลงอีแซว หัวโตกลองยาว และยังได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มาร้องลำตัดเปิดงานอีกด้วย ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง