เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการชาวประชารวมใจสร้างพื้นที่สีเขียวให้จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิร เกล้าเจ้าหัว ครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชน จิตอาสา และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมปลูกต้นมะเกลือ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี