เมื่่อวันที 24 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จวิชาชีพแต่งผม-เสริมสวยรุ่นที่ 57-58 ในโครงการส่งเสริมอาชีพของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโดยสมาคมเสริมสวยสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส