เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทย ประจำปีพ.ศ. 2562 โดยมีนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระดับชั้น อนุบาล 1-3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 ทั้งชายและหญิง เข้าประกวดท่ากราบและท่าทำความเคารพ ต่าง ๆ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี