วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์ ในวันนี้ด้วย มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเล็ก และมอบรางวัลแก่เด็กที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันความสามารถในกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์