เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ให้โอวาทและ มอบเครื่องบริโภคให้กับพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี