เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรำลึกถึงเจ้าพระยายมราช ช้างป่าต้นคนสุพรรณ:157 ปี ชาตกาลมหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ด้วย ณ บ้านยะมะรัชโช