เมื่่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนางบวช และเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางชวช จังหวัดสุพรรณบุรี มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกล้องวงจรปิด CCTV โดยมี นายธนันชัย พรหมกาล พนักงานบริษัท ไอพี อินทิเกชั่น จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้งและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด CCTV ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี