1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และตัวแทนจาก 16 ชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดใหม่สุวรรณภูมิและวัดไชนาวาส