1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และตัวแทนจาก 16 ชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรี,วัดโพธิ์คลานและวัดหอยโข่ง