1 รูปภาพUpdated 29 วันที่แล้ว
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำโดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และตัวแทนจาก 16 ชุมชน เข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จำนวน 6 วัด ได้แก่ วัดไทรย์ วัดปราสาททอง วัดศรีบัวบาน วัดพระรูป วัดประตูสาร และวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร