เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทำพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ "สุพรรณบุรีวิชาการ'62 " โดยได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการครั้งนี้ด้วย โดยจะมีการแข่งขันทักษะของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคกลาง มาเข้าร่วมการแข่งขันในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันคือ มหาวิทยาเกษตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี , วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุพรรณบุรี