เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ,ส่วนราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี ,สถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ประชาชน จิตอาสา ได้ร่วมกันเดินรณรงค์โครงการรวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติด เนืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562 ในโครงการดังกล่าวนี้ ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการในสังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์โครงการรวมพลังต่อสู้เอาชนะยาเสพติดฯ ในครั้งนี้โดยร่วมเดินรณรงค์ตั้งแต่อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร หน้าวัดไชนาวาสถึงโดมรวมใจวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี