เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจพื้นที่และสถานจัดงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 15 "สุพรรณบุรีวิชาการ'62" ซึ่งจะเริ่มแข่งขันในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี