วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายยรรยง โอภากุล รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยคณะศึกษาดูงานเรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 61 คน ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี