เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ณ อาคาร 2 เพฑูริย์สุทัศน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส