เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายในด้านต่างๆ และเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 15 โดยใช้ชื่อ สุพรรณบุรีวิชาการ 62 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี