เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพฯ เดือนมิถุนายน 2562 หลักสูตร การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธิเปิด ณ ลานส่งเสริมอาชีพ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี