เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม การจัดงาน "ถนนคนเดินเมืองเหน่ออาทิวราห์ Walk Street Center & Street Food" ภายใต้โครงการแผนสนับสนุนพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม โดยมีคณะกรรมการจัดงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี