วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ ดร.ปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยคณะศึกษาดูงานมาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารการคลังของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี