เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ประกาศกรมพลศึกษา ได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-25 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซมารัง ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยที่ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส สังกัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้ส่งนักเรียนที่ติดเยาวชนทีมชาติไทยในกีฬาวอลเลย์บอล ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดังกล่าวฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ น.ส.ชมพูนุท ชุมวงค์ และ น.ส. เกวลิน สุวรรณวงค์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสทั้ง 2 คนนี้ด้วย