เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี,ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร