เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ดร.ปกรณ์ หงษ์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการชมรมปั่นจักรยานเพื่่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดวัน เวลา และเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 74 และ 75 ต่อไป และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี