วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร