เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี ได้มีส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวฯ ครั้งนี้ด้วย ณ โดม 70 ปีวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี