เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายเป็นพระราชกุศล ,พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีปล่อยสัตว์น้ำ โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆในจังหวัดสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดย ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ครั้งนี้ด้วย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี