วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายเรือง น้ำค้าง ประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเมือง อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยมี นายสมพร น้ำนวล หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้บรรยายเรื่อง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี