เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี,ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมชมการแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้รับเกียรติจาก นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะฯ และเปิดงานมหรสพสมโภชครั้งนี้ โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 รวม 3 วัน วันนี้เป็นวันแรกของการจัดงาน ณ บริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี