เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้ร่วมงานพิธีทำบุญเนื่องในวันเปิดทำการ ครบรอบ 8 ปี ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากนายมนตรี รัตนทวีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธี และได้รับเกียรติจากนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และ นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นเกียรติมาร่วมงานนี้
ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี