เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายไพรัช ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ภายใต้หัวข้อว่า "ผู้สูงวัย ห่างไกลโรคหัวใจ และหลอดเลือด" โดยมี นพ.พีรพัฒน์ คงมาลัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านศัลยแพทย์หัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก ของ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ และมีการออกกำลังกายผู้สูงอายุด้วยการเต้นบาสโลบอะเมซิ่งสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี