วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 72 โดยมีดร.ปกรณ์ หงส์สุพรรณ รองประธานสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และ ประธานชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้ด้วย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมปั่นอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี