เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เสนอขอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประโยชน์ต่อส่วนรวมและขอประชามติจากประชาชนในชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
เพื่อนำโครงการดังกล่าวที่ประชาชนต้องการเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ที่ทำการชุมชนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ