วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. ผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 16.00 น. ประธานในพิธี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และ ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี