วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. พระสงฆ์ และผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมกัน ณ ศาลาสมเด็จพระณเรศวรมหาราช วัดป่าเลยก์วรวิหาร เวลา 07.30 น. ประธานในพิธี นายภูษิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี