เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี โดยดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ จงสุกใส รองปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนชุมชนวัดป่าเลไลยก์ เสนอขอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประโยชน์ต่อส่วนรวมและขอประชามติจากประชาชนในชุมชนวัดป่าเลไลยก์ เพื่อนำโครงการดังกล่าวที่ประชาชนต้องการเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าเลไลยก์