เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงตรวจดูพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อดูสถานที่และปรึกษาหารือวางแผนการจัดสร้างอาคารที่พักพิงของสุนัขจรจัด โดยมี ดร.เอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี , ดร.ศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้่าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองฯ จ.สุพรรณบุรี