เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 นายมนัสพงศ์ พรหมพิสิฐพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี นำข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เข้ารับการบริจาคโลหิต โดยนางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดมาขอรับบริจาคโลหิต และได้รับเกียติจากนายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี และนางศิริพร อินทร์ใจเอื้อ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี ได้มาพบปะให้กำลังใจและติดเข็มให้กับผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี