เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 52 คน มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุพรรรบุรี โดยมีนายปภัสสร ผลวงษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในครั้งนี้ ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี