วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกพันธ์ุ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ ร.ร.ท. 3 วัดไชนาวาส ได้มีกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียน การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของเด็กนักเรียน และการออกร้านจำหน่ายอาหารของเด็กนักเรียนในงานวันวิชาการครั้งนี้ ณ สนามหญ้าโรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส