วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี